Kiosks: informācija, palīdzība, kontakti

Kas ir Kiosks?
Saites uz Kiosku
Kioska struktūra
Datubāzu atjaunošanas laiki
Jaunumu lapa
Laika ziņu lapa
Kioskā atrodamie un neatrodamie portāli un raksti, bezmaksas un maksas raksti
Savas Kioska sākumlapas izveidošana
Meklēšanas iespējas un padomi
Ieteicamās pārlūkprogrammas
Iespējamās kļūdas, neprecizitātes, aizkavējušies jaunumi, likvidētās, dalītās un apvienotās portālu nodaļas, mainītās adreses
Esmu iekļuvis Kioskā no Google, TVNet vai kāda cita informācijas meklētāja, bet vajadzīgo vairs nevaru atrast
Par Kiosku un tā izstrādātājiem
Kontakti starp Kioska lasītājiem un veidotājiem
Glosārijs


Kas ir Kiosks?

Kiosks ir vieta, kurā tiek apkopotas Latvijas nozīmīgākajos ziņu portālos publicētās ziņas. Precīzāk sakot, tiek apkopoti šo ziņu virsraksti, un mūsu lasītājiem tiek dota iespēja uzzināt, kas jauns šajos portālos tiek publicēts, neizstaigājot visus pēc dažādiem principiem veidotos portālus. Šeit tiek likts uzsvars tikai uz ziņas parādīšanās laiku un tēmu, kurā ziņa iekļaujama, bet ne uz ziņas svarīgumu. Te arī ir saites uz tām portālu lappusēm, no kurām ziņas (virsraksti) ir ņemti. Aplūkojiet pašas portālu lappuses, ja jums svarīgs portālu veidotāju izvēlētais ziņu izkārtojums, vai arī vēlaties uzzināt pašas svaigākas ziņas no portāla, kas vēl Kioskā nav paspējušas ienākt.

Kioskā iespējams meklēt informāciju no visiem Kioskā atrodamo tekstu virsrakstiem - tātad vienā reizē atrast visu, kas bijis pēdējos mēnešos visu Latvijas lielāko ziņu portālu virsrakstos.

Regulārie Kioska apmeklētāji var izveidot savu Kioska sākumlapu, lai nevajadzētu ik dienas veikt vienas un tās pašas darbības, lai tiktu pie tām ziņām, kas tos interesē vienmēr.


Saites uz Kiosku

Saites droši var veidot uz jebkuru stacionāro Kioska lapu (t.i., uz tādu, kuras adresē nav "cgi-bin"), jo katrai tēmai piešķirtos kodus Kioskā nav paredzēts mainīt. Parasti tomēr ir saprātīgi likt saiti uz pēdējā laika perioda ziņām - uz tām, kuru adresē aiz laika perioda nosaukuma ir vieninieks Piemēram, pēdējās diennakts mūzikas ziņas (ar saitēm uz vecākiem arhīviem) ir ar adresi http://kiosks.lu.lv/diena/1/0402.shtml .

Tāpat var arī veidot saites uz savu sākumlapu.

Saites uz kāda portāla nodaļas arhīvu nav drošas, jo tās parasti mainīsies vai pazudīs līdz ar attiecīgām izmaiņām portālos.


Kioska struktūra

Kioskā apkopotās ziņas ir pieejamas četros līmeņos:
  * galvenā lapa, kurā ir visas Kioskā atrodamās ziņas,
  * tēmu lapas - ziņas, sporta ziņas, kultūra, izklaide u.t.t.,
  * apakštēmu lapas, kurās atrodamas katrā tēmā esošās apakštēmas,
  * ziņu bloku lapas, kurās apkopota informācija par vienu nodaļu vai apakšnodaļu no kāda ziņu portāla.

Šāds sadalījums ieviests, lai lasītājs varētu
  * ātri, vienas pagaras lappuses ietvaros iepazīties ar visiem pēdējo stundu jaunumiem,
  * detalizētāk iepazīties ar nedaudz ilgāka laika posma jaunumiem interesējošajā tēmā,
  * rūpīgi analizēt ievērojamā laika posmā notikušo apakštēmā vai arī kāda portāla nodaļā, kuru lasītājs vēlas labi pārzināt.

Reti atjaunotu portāla nodaļu apakšnodaļas tiek apvienotas vienā Kioska ziņu bloka lapā. Apakšnodaļas nosaukums tādā gadījumā tiek rakstīts mazākiem burtiem pirms ziņas virsraksta. Arī pirmo 3 līmeņu lapās tiek rakstīts tāpat un mazajām apakšnodaļām netiek likti savi virsraksti.

Tā kā dažādām vajadzībām un dažādām gaumēm var būt ērti vienlaidus pārskatīt ļoti atšķirīgu informācijas apjomu vai laika posma garumu, katrā līmenī to iespējams izvēlēties.

Sekojošajā tabulā uzskaitītas šīs izvēles iespējas, kā arī norādīts, kur atrodamas saites uz dažādu apsvērumu dēļ (skatīt zemāk) Kioskā tieši neiekļautiem ziņu portāliem, to nodaļām vai arī citiem attiecīgās lappuses lasītājus interesējošiem resursiem:

Lapas līmenis Pieejamais laika periods Saites ar
radniecīgajiem
resursiem
6 lapas pa dažām stundām,
kopā 1 diennakts
7 lapas pa diennaktij,
kopā 1 nedēļa
5 lapas pa nedēļai,
kopā 5 nedēļas
6 lapas pa mēnesim,
kopā pusgads
galvenā lapapēc noklusēšanasirnavnavnav
tēmas lapairpēc noklusēšanasirnavnav
apakštēmas lapairpēc noklusēšanasiririr
ziņu bloka lapaizvēlams jebkurš laika posms pēdējā pusgadā, pēc noklusēšanas - pēdējā nedēļanav

Pēc noklusēšanas Kioskā attēlota jaunāko ziņu lapa no tā sadalījuma, kas varētu būt visbiežāk noderīgs galvenajai lapai, nelielai tēmai un vidēja apjoma apakštēmai, izmantojot ātru vai vidēji ātru interneta pieslēgumu.

Ziņu sadalījumos pa nedēļām un mēnešiem tiek izmantotas kalendārās nedēļas un mēneši (pirmdiena - svētdiena, janvāris - decembris), bet sadalījums pa diennaktīm nozīmē vienā lapā līdz 24 stundu jaunas ziņas, otrā - 24-48 stundu jaunas ziņas u.t.t. Šāda nekonsekvence ieviesta tīšām, jo ilgākos laika posmos ērtāk ir orientēties pēc kalendāra, nevis pagājušo laika vienību skaita, bet aplūkojot jaunākās ziņas ik dienas aptuveni vienā un tajā pašā laikā, ērtāk ir skatīt jaunumus vienā lapā, nevis divās, pie tam iepriekšējās dienas lapā tās būtu kopā ar jau iepazītiem ziņu virsrakstiem.

Starp dažādus laika posmus saturošām vienas tēmas ziņu lappusēm var pārvietoties caur saitēm, kas ir gan virs virsrakstu bloka, gan zem tā. Labajā pusē esošais tēmu un apakštēmu koks ļauj nokļūt uz attiecīgo Kioska tēmu un apakštēmu lappusēm. Precīzāk - uz to noklusētajām lappusēm, kuras aprakstītas tabulā mazliet augstāk, bet ne uz lappusēm par to pašu laika periodu, par kuru tiek lasītas ziņas atvērtajā lappusē. Blakus kokam galvenajā un tēmu lappusēs atrodamas bultiņas, kas palīdz nokļūt uz attiecīgo tēmu vai apakštēmu atvērtajā lappusē. Tieši tāda pati nozīme ir navigācijas rindai vai rindām un atbilstošajām bultiņām tieši virs virsrakstu bloka, tikai tur atrodamas galvenās tēmas, kā arī tēmu lappusēs - tās apakštēmas, un apakštēmu lappusēs - visas šīs lappuses virstēmas apakštēmas. Virsrakstu blokā pie katra ziņu bloka atrodamas ikonas ar saiti gan uz attiecīgā ziņu bloka lapu Kioskā, gan arī uz atbilstošo ziņu portāla nodaļu.

Visas Kioska lapas veras vaļā vienā un tajā pašā logā, bet katra no ziņām un saitēm - jaunā logā. Savā personīgajā Kioska sākumlapā iespējams no pēdējās iespējas atteikties.


Datubāzu atjaunošanas laiki

Jaunas ziņas Kioskā pienāk 6 reizes diennaktī: 1:30, 7:30, 9:30, 12:30, 16:30, 21:30. Parasti novirzes no šiem laikiem nav lielākas par 5 minūtēm. Visos šajos laikos darbdienās parasti pienāk apmēram vienādi daudz ziņu, izņemot 1:30, kad Kioskā parādās gandrīz visa laikrakstu portālu veidotā informācija. Tā kā ziņu lappuses Kioska datu bāzes vajadzībām tiek pārlūkotas rindas kārtībā, parasti 5-10 minūšu laikā, daļa no ziņām, kas portālos ienākušas pēdējās minūtēs pirms Kioskā redzamā pēdējo izmaiņu laika, tiks iekļautas Kioskā tikai nākošajā ziņu pienākšanas reizē. Ja kādā no ziņu portāliem servera vai tīkla problēmu dēļ ziņu lappuses būs aplūkojamas pārāk lēni, tad, lai neaizkavētu jaunā ziņu bloka publicēšanu Kioskā, attiecīgā portāla lapu caursktīšana tiks pārtraukta, un daļas no šī portāla lapu satura atainošana Kioskā tiks atlikta uz vēlāku laiku.


Jaunumu lapa

Jaunumu lapa ir vieta, kur parādās informācija par jaunajiem un no Kioska izmestajiem ziņu portāliem un to nodaļām, izmaiņām to adresēs un struktūrā, par jaunajām saitēm. Tāpat tur ir informācija par izmaiņām Kioska struktūrā un paziņojumi par pamanītajām kļūdām.


Laika ziņu lapa

Laika ziņu lapai Kioskā ir sava struktūra, kas ir atšķirīga no pārējām standartveida lapām. Tajā iekļautas kartes un shēmas no ievērības cienīgiem laika ziņu portāliem (bet ne to kopijas!) un daudz saišu uz citiem avotiem, kur var iegūt ar Latvijas laika ziņām saistītu informāciju. Laika ziņu lapai nav sava arhīva, un ir no pārējām lapām atšķirīgi lapas atjaunošanas laiki. Lapā redzamās kartes diennakts gaitā tiek mainītas, tā, lai informētu par laika apstākļiem tajos laika posmos, kas lasītāju visvairāk varētu interesēt attiecīgajā diennakts daļā. Arī saturs kartēm par vienu un to pašu laika posmu var mainīties, mainoties laika prognozēm, kas pieejamas attiecīgajam portālam. Lai iegūtu vairāk informācijas un redzētu citas laika ziņu kartes, aplūkojiet attiecīgo servisu sniedzēju lappuses, uz kurām saites ir virs kartēm.


Kioskā atrodamie un neatrodamie portāli un raksti, bezmaksas un maksas raksti

Kioskā atrodami virsraksti ziņām, kas ienākušas ziņu portālos pēdējā pusgada laikā. Lielākā daļa no šīm ziņām ir arī pieejamas. Bezcerīgi pazudušās ziņas un ziņas, kurām laika gaitā adrese mainījusies tādā mērā, ka to Kioska datubāzē nevar automātiski izmainīt, tiek izdzēstas no virsrakstu datubāzes. Tiesa gan, parasti tas tiek darīts tikai tad, ja šādu virsrakstu ir traucējoši daudz. Virsraksti ziņām ar mainītām adresēm, kurām var piekļūt ar attiecīgo portāla līdzekļu (piemēram, meklētāju) palīdzību, netiek dzēsti.

Kioskā tiek publicēti virsraksti no tiem ziņu portāliem, kuros ir gan sakarīgs ziņu sadalījums tēmās, gan katrai ziņai ir sava unikāla adrese pietiekami ilgā laika posmā, gan ir nodrošināta pieejamība atsevišķai ziņai caur citā serverī esoši saiti. Šo iemeslu dēļ Kioska datubāzē nav saites uz BNS un LETA aģentūru ziņām, lai gan tās Latvijas Universitātē pieejamas bez maksas. Kioskā tiek izmantoti Latvijas visi nozīmīgākie ziņu portāli latviešu valodā, kā arī daži portāli citās valodās. Lai izšķirtos, kuru vidēji nozīmīgu portālu ziņas rādīt Kioskā, tiek ņemti vērā daudzi faktori. Svarīgākie - attiecīgā portāla oriģinālziņu īpatsvars, bezmaksas ziņu īpatsvars un izkārtojuma ērtums Kioska programmatūras automātiskas apstrādes vajadzībām. Norādes uz Kioskā tieši neiekļautajiem portāliem ir pieejamas attiecīgo apakštēmu lappusēs. Tāpat šajās norādēs iekļautas atsevišķas tēmas vai raksti no Kioskā parasti izmantotajiem portāliem. Tā tiek darīts ar tēmām, kurām ir Kioskam "neparocīga" struktūra (piemēram, horoskopi, kuri tiek atjaunoti lappusē ar vienu un to pašu nosaukumu), vai arī raksti, kas interesē attiecīgās apakštēmas lasītājus ilgā laika posmā (piemēram, sporta spēļu kalendāri). Pilni Kioskā šobrīd tieši izmantoto portālu un to resursu saraksti aplūkjami šeit.

Katram ziņu portālam ir sava stratēģija ziņu uzglabāšanai un pieejamībai. Daži portāli savas ziņas uzglabā ļoti ilgi (tipiski ziņu portāliem, arī specializētajiem), dažos ziņas pa laikam pazūd, dažos - ar laiku kļūst par maksas pakalpojumu, dažos daļa rakstu jau no sākuma pieejami tikai par maksu (pēdējie divi varianti tipiski laikrakstu elektroniskajām versijām). Kioskā, vismaz pašlaik, ziņas pēc to pieejamības netiek šķirotas.

No izmantotajiem portāliem Kioskā iespēju robežās tiek vāktas visas ziņas. Izņēmums - www.la.lv, no kura specifiskā izvietojuma dēļ Kioskā tiek ievietoti tikai virsraksti no galvenās lappuses.


Savas Kioska sākumlapas izveidošana

Ja Kiosku vēlaties apciemot bieži, ir vērts padomāt par savas Kioska sākumlapas izveidošanu. Tajā būs redzamas Jūsu izvēlētās apakštēmas Jūsu izvēlētajā laika posmā ar dažām papildus iespējām lasīšanas ērtībām. Sākumlapa tiek veidota kā lappuse ar unikālu adresi, kas saglabājama pie Jūsu personīgajām grāmatzīmēm. Savas sākumlapas izveidošana neierobežo pieejas iespējas pie pārējiem, sākumlapā neiekļautajiem Kioska resursiem. Modificējot sākumlapu, to ir nepieciešams vēlreiz pievienot savām grāmatzīmēm.


Meklēšanas iespējas un padomi

Kioskam ir sava meklēšanas sistēma, kas nodrošina iespēju meklēt visos Kioskā esošajos ziņu virsrakstos. Iespēju meklēt tikai noteiktās tēmās, portālos vai laika posmos šobrīd nav.

Tā, kā meklēšana notiek tikai ziņu virsrakstos, parasti ir saprātīgi meklēšanā izvēlēties tikai 1-2 galvenos atslēgas vārdus vai to daļas.

Meklēšanā netiek izšķirti lielie un mazie burti - rakstiet, kādus gribiet. Meklēšanā tiek ignorētas arī diakritiskās zīmes. Arī tās variet nerakstīt.

Lai meklētu krievu valodā, jāraksta atbilstošos latīņu burtus. Burti, kurus mēdz aizstāt dažādi, Kioskā tiek aizstāti šādi: е -> e, ж -> zh, и -> i, й -> j, ч -> ch ш -> sh, щ -> sch, ы -> y, э -> e, ю -> yu, я -> ya. Burti ъ un ь jāizlaiž.

Tā kā meklēšana Kioskā notiek tikai ap 100 000 ziņu virsrakstu ietvaros (aptuveni 12 megabaitos informācijas, tas ir, miljons reižu mazākā apjomā kā Google u.c.), kā arī, ņemot vērā to, ka vairums informācijas ir latviešu vai krievu valodās - valodās, kurās vārdi tiek locīti un plaši tiek lietoti priedēkļi, meklēšanai pa Kiosku izvēlēta citāda sintakse nekā vairumā meklētāju.

Tiek meklēti tie virsraksti, kuros atrodami visi Jūsu uzrakstītie vārdi vai frāzes jebkurā secībā.

Frāzes jāliek pēdiņās, piemēram, "ienākumu nodoklis".

Ja vajag atrast vārdus vai frāzes pēc to fragmenta, lietojiet zvaigznītes rakstītā vārda vai frāzes beigās, sākumā vai iekšienē, piemēram, basketbol*, *pilsēt*, hidroel*ij*, "ienāk* nodokl*". Zvaigznīte vārda vai frāzes iekšienē nozīmē virkni ar jebkuriem simboliem, arī intervāliem. Tātad pēdējais piemērs atradīs arī frāzi "ienākumi, kas aplikti ar nodokli".

Jebkuru simbolu var aizstāt ar "." (ne vairāk kā 10 pēc kārtas), piemēram, Latvi.u.


Ieteicamās pārlūkprogrammas

Kioska pārlūkošanai var izmantot jebkuru pārlūkprogrammu, tajā skaitā negrafisku. Tomēr kā ērtāku iesakām lietot tabus atbalstošu pārlūkprogrammu, piemēram Mozilla Firefox. Ar šādas programmas palīdzību jūs varat vispirms interesējošās ziņas no vienas vai vairākām Kioska lappusēm atvērt jaunos tabos, nemainot aktīvo (Kioska lappuses) tabu, un tikai tad ķerties pie to lasīšanas. Ar Mozilla Firefox jaunā neaktīvā tabā lappusi ērti vērt ar ctrl+peles klikšķi, ja nav nokonfigurēts citādi.

Cookies Kioskam nav vajadzīgi. Kioska grāmatzīmes sagatavošanai personīgajai sākumlapai ieteicams (bet nav obligāti), lai pārlūkprogramma pildītu javascriptu. Bez javascripta arī ziņu aktualitātes filtrā netiks izcelta lappuses vieta, ja tā būs dažu stundu apkopojuma lappuse.


Iespējamās kļūdas, neprecizitātes, aizkavējušies jaunumi, likvidētās, dalītās un apvienotās portālu nodaļas, mainītās adreses

Kioska saturs top, Kioska programmatūrai "ložņājot" pa ziņu portāliem un meklējot gan jaunas ziņas, gan arī izmaiņas šo portālu navigācijā (izkārtojumā). Šis process negarantē visu portālos esošo jaunumu laicīgu pamanīšanu. Kamēr portālos nekas būtisks nemainās, Kioskā droši vien visas ziņas ienāks laicīgi. Bet pēc izmaiņām kāda ziņu portāla dizainā (varbūt pat tikai lappušu ģenerēšanas veidā) pastāv samērā liela iespēja, ka Kioskā no attiecīgā portāla ziņas (vai daļa no tām) kādu laiku nepienāks. Jaunieviestas tēmas portālos Kioskā neparādīsies automātiski, bet pēc to pārbaudes un ievietošanas pareizajā Kioska "plauktiņā". Kioska programmatūrai īpaši nepatīkami ir gadījumi, kad izmaiņas ir šķietami nelielas, un Kioskā neparādās tikai daļa no portāla ziņām, vai arī tās parādās nepareizi. Šādu kļūmju novēršanai parasti pietiek ar pusstundas darbu programmētājam, taču ne visu šādu kļūdu atklāšana ir ērti automatizējama, un bez lasītāju palīdzības tās var netikt pamanītas ļoti ilgi. Tāpēc Kioska labiekārtošanai bez lasītāju atsaucības neiztikt.

Pēc šādu kļūmju novēršanas visas ar novēlošanos atrastās ziņas Kioskā tiks reģistrētas ar to laiku, kad tās atrastas. Tāpēc iespējams, ka ar vienu datumu un laiku tiks reģistrēts ļoti daudz ziņu no viena portāla, ieskaitot arī visai vecas ziņas. Daļa no šīm ziņām var arī Kioskā nemaz nenonākt.

Ja aktuālajā portāla ziņu lapā atrodamas ziņas, kas tikko pārsniegušas 6 mēnešu vecumu, daļa no tām parādīsies Kioskā vēlreiz kā jaunums.

Ja kāda nodaļa ziņu portālā ir likvidēta, un Kioska administrators to ir pamanījis, Kioska meklēšanas lapās nodaļas nosaukuma vietā būs rakstīts <likvidēta portāla sadaļa>. No vecāku ziņu apkopojumu lapām uz likvidētās nodaļas izvērsuma lapu varēs tikt, ja vien tur būs derīgas ziņas, kuras ziņu portālā nav izmestas vai mainījušas atrašanās vietu. Saites no šīm arhīvu lapām uz likvidētajām ziņām pašreizējā Kioska versijā netiek izņemtas vai labotas.

Nedaudz mainītās portālu ziņu nodaļas Kioskā tiek atstātas, t.i., skatot jaunās ziņu nodaļas Kioska lappusi, tajā ir atrodami arī līdzīgās vecās nodaļas raksti. Meklēšanas lapās tie ir zem jaunā virsraksta, ja tas mainījies. Ja portālā apvienojušās apakšnodaļas, jaunās apakšnodaļas lappusē tiek turpināta svarīgākā vai ziņām bagātākā no tām. Ja nodaļa sadalījusies sīkāk, no vecās lappuses nekas jaunajās netiek izmantots.

Ja kādam portālam vai tā daļām (precīzāk - rakstiem tajā) mainās adrese, meklēšanas lapā nederīgie virsraksti vairs neparādīsies, vai arī parādīsies ar jauno adresi. Atbilstošajās Kioska arhīva lapās gan šie virsraksti būs. Pašreizējā Kioska versijā - ar vecajām, nederīgajām adresēm. Jaunumu lapā iespēju robežās katrs adresu maiņas gadījums tiks aprakstīts.


Esmu iekļuvis Kioskā no Google, TVNet vai kāda cita informācijas meklētāja, bet vajadzīgo vairs nevaru atrast

Tā notiek tāpēc, ka saturs dokumentiem ar vienu un to pašu adresi ļoti bieži mainās. Piemēram, dokumentā, kura adrese beidzas ar diena/6/0202.shtml, visu laiku atradīsies virsraksti ziņām, kas nav vecākas par 6 diennaktīm un nav jaunākas par 5 diennaktīm. Google, TVNet un daži citi meklētāji ļauj izmantot savu lapas saglabāto versiju (saglabāto kopiju, cache). To arī visērtāk izmantot, lai atrastu to, ko meklējāt. Var arī izmantot Kioska meklētāju, tikai jāņem vērā, ka tā sintakse atšķīiras no parasto meklētāju sintakses.


Par Kiosku un tā izstrādātājiem

Kiosks ir izveidots Latvijas Universitātes portāla ietvaros Māra Treimaņa vadībā. Kioska veidošana uzsākta 2003.gada novembrī. No 2004.gada septembra publiski pieejama tā darba versija. 2005.gada martā galvenie Kioska veidošanas darbi ir paveikti.

Kioska dizaina autors ir Toms Grīnbergs. Koncepcijas izstrādātājs, programmētājs, servisa un servera uzturētājs - Atis Klušs.


Kontakti starp Kioska lasītājiem un veidotājiem

@
lanet.lv [ atvainojiet, visu adresi uzreiz neizdosies nokopēt ], īpaši:
No lasītājiem tiek gaidītas atsauksmes par Kiosku uz adresi webmaster
  * ziņojumus par portālos esošiem rakstiem vai tēmām, kas ilgstoši neparādās Kioskā
  * informāciju par daudzām saitēm, kas nav izmantojamas norādītās ziņas vai informācijas iegūšanai
  * ieteikumus jaunu ziņu portālu izmantošanai Kioskā un jaunu saišu ievienošanas piedāvājumus
  * priekšlikumus, ar kādām iespējām jāpapildina personīgā Kioska sākumlapa
  * idejas Kioska uzlabojumiem (kas tiks ieviesti pie patīkamām lasītāju pieprasījuma/programmēšanas u.c. izdevumu attiecībām)


Glosārijs

Katrs Kioskā iekļauts ziņu avots tiek saukts par ziņu portālu. Lielajiem ziņu portāliem (Apollo, Delfi un TVNet) galvenās tēmas (pamatiedalījums) tiek sauktas par kanāliem. Nākošajā līmenī sadalītās tēmas šajos portālos, kā arī galvenās tēmas pārējos ziņu portālos tiek sauktas par nodaļām. Visi nākošie līmeņi tiek saukti par apakšnodaļām. Par apakšnodaļām var arī saukt jebkuras pēdējā līmeņa ziņu lapas. Arī, ja tas ir vienīgais līmenis portālā. Par nodaļām plašākā nozīmē var arī saukt jebkuru portāla sadalījumu.

Savukārt Kioska pamatsadalījuma vienības (ziņas, sporta ziņas, kultūra...) tiek sauktas par tēmām. Nākošā līmeņa sadalījums (Latvijas ziņas, Rīgas ziņas...) - par apakštēmām.

Par stacionārām lapām Kioskā tiek sauktas lapas, kas veltītas noteiktam, lasītāja nemaināmam laika posmam, kurā tiek pārskatītas ziņas visām tēmām, vienai tēmai vai vienai apakštēmai. Dinamiskās lapas ir visas pārējās Kioska ziņu lapas - tās, kas tiek iegūtas, izmantojot lasītāju uzstādītus parametrus - tēmas, nodaļas, laikus, meklējamos atslēgas vārdus. Arī tās vienai portāla apakštēmai lapas, uz kurām var nokļūt, kliķšķinot uz lupas, ir dinamiskās. Dinamiskās lapas atšķiramas pēc tā, ka to adresēs ir atrodams "cgi-bin".


[ Uz Kioska sākumlapu ]
[ Izveidot savu Kioska sākumlapu ]